Om

Syfte och mål

Syftet med bloggen är dels att använda den för information och dokumentation. Här kan föräldrarna, och andra intresserade, följa vad vi gör och på så sätt bli delaktiga i skolarbetet.

Syftet är också att öka elevernas kunskaper om upphovsrätt samt att de får lära sig att tänka källkritiskt.

Upphovsrätt

De bilder som används på vår sida är elevernas arbeten, våra egna fotografier och filmer.  Vi har tillstånd från vårdnadshavare att publicera bilder och filmer på deras barn. Av våra egna bilder och filmer på barnen och deras arbeten får inget kopieras och användas utan vårt tillstånd, se:

Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige Licens.

Vi använder också bilder från Phillip Martin med användarrättigheter enligt http://www.phillipmartin.info/clipart/terms.htm