Matematik – nyckelord

Addition: när man lägger ihop flera tal

Subtraktion: När man räknar ut skillnaden på tal

Division: När man delar upp ett tal

Multiplikation: När man tar ett tal flera gånger

Hälften: Vi delar något i två lika delar. Vi delar med två

Dubbelt: Vi tar samma tal en gång till. Vi multiplicerar med två.

Jämna: Tal som man kan dela i två lika stora delar.

Udda: Tal som man inte kan dela i två lika stora delar.

Summa: när man adderar får man summan term + term = summa

Differensen: När men subtraherar får man differensen. Term-term = differensen

Geometriska former att kunna namnen på samt beskriva utifrån, hörn, sidor och vinklar och 3D. Sidytan , hörn och kanter.