Idrott och hälsa

Idrotten

Vi kommer att nu vara inne på idrotten. Pga av att corona ökar igen så backar vi till att det igen är frivilligt att byta och duscha. Vi kommer ända att ha en personal som stöttar i omklädningen .

Åk 2 Planering VT 2022[86]