Vi i C gruppen

 

Sagoskogen har ökat med antal djur och det är lika spännande varje vecka att ta redan på vilket djur som kommer. Denna vecka flyttade en ko in. Vi har arbetat extra med bokstaven Kk.

Vi har fortsätt öva på att skriva både för hand och på lärplatta.

 

 

I SO:n har vi börjar arbeta med samhället. Vi började med att göra en tankekarta och samtala kring vilka samhällsfunktioner som är viktiga. Eleverna kom med flera bra tankar. Sedan tittade vi på en film som berättade vilket nummer man ringer i en nödsituation och vad polisen, ambulansen och brandkåren gör. Till andra SO passet fick eleverna en samhällsbild där de skulle skriva till vad de olika byggnaderna kunde vara.

 

Tisdag 21/11

Denna tisdag var vi iväg och simmade. Eleverna var väldigt modiga och fick mycket beröm ifrån simlärarna. Eleverna kommer även att erbjudas simskola längre fram och då borde ni passa på! Det blev en lång förmiddag och sen lunch, vi fick därför äta i klassrummet men det tyckte eleverna var superroligt!

 

 

 

17/11

Denna fredag fick eleverna skriva sagor. De jobbade på väldigt bra och tyckte det var roligt. I slutet av lektionen fick de som ville läsa upp sin saga för klassen.

 

 

Denna vecka har vi arbetat med bokstaven Åå. En åsna har flyttat in i sagoskogen, eleverna har fått tillsammans bestämma att åsnan ska heta Åsa. Sedan skrev vi en saga om åsnan. Eleverna fick även träna på att skriva stora och små Åå i sina bokstavshäften.

 

 

 

Tisdag 7/11

Vi har under några veckor arbetat med tema trafik på SO – lektionerna. Därför har gick vi idag ut på en trafikpromenad i närområdet. Eleverna var mycket duktiga på att spana efter trafikskyltar, sedan tränade vi på att gå över gatan vid övergångsstället. Sedan gjorde vi en undersökning för att se vilken färg som är vanligast på bilarna.

 

På el-sistema har eleverna spelat fiol som de gör varje tisdag. Där får de öva på att hålla i stråken, fiolen och även spela. Denna tisdag fick de spela lite fritt men också några låtar tillsammans. Till slut får de parkera fiolerna som på bilden.

 

 

Vilken härlig fredag vi har haft! Vi har haft väldigt många på skolan som har varit utklädda och det har varit väldigt kul för både eleverna och oss lärare. Vi startade dagen med att skriva, eleverna fick öva på att skriva meningar som börjar med “jag ser” till en halloweenbild. Sedan samlades alla ettor i ljusgården för att titta på film, till filmen bjöd vi på varsin halloweenklubba. Efter lunch fick eleverna pyssla olika halloween-pyssel tillsammans med faddrarna ifrån åk 4.

 

 

Denna vecka har eleverna i ettan fått besök av Malin Blomkvist som pratade om lera och allt som kan skapas med lera. 1C fick testa på detta idag (onsdag) och det vara väldigt uppskattat hos eleverna.

 

På matematiken (TRR) har eleverna fått bygga och måla ett tal som de bestämt själva. Uppgiften var att bygga en stapel som visar sitt tal som en del samt en stapel som visar sitt tal som en helhet. Sedan diskuterade vi i halvklass, eleverna fick berätta för varandra hur de hade tänkt.

 

 

 

På FN dagen tittade vi på en film som förklarar vad FN innebär och sedan diskuterade vi innehållet. Eleverna fick sedan måla och klippa ut varsitt FN armband.

 

 

Denna vecka arbetar vi med bokstaven Vv. En varg har flyttat in i sagoskogen och eleverna har tillsammans bestämt att vargen ska heta Victor. Vi har skrivit en saga om vargen tillsammans och eleverna har fått måla, klippt och klistrat in vargen och texten i sina sagoskogsböcker. De har sedan fått hitta alla Vv i texten, de hittade alla 24 v:n. Sedan fick de ett arbetsblad som handlade om att hitta bokstaven Vv i olika ord, hitta ord som innehåller bokstaven Vv och skriva korta ord med bokstaven Vv.

 

 

 

Denna vecka har vi testat vätskor, första uppdraget var att undersöka lim och vatten.

På NTA undersöker vi vilka föremål som sjunker och vilka som flyger i vatten.