Teknik

181116

Idag har vi använt en vinkelhake och letat efter föremål som hade en rät vinkel. Eleverna provade också en lodlina för att se om föremål hade en lodrät sida.

 

På tekniken har vi öppnat NTA-lådan ”Testa teknik”. Vi har undersökt föremål som skyddar personer och som skyddar föremål