SO -nyckelord

Demokrati: Folkstyre, folket bestämmer genom fria val.

Diktatur:  Bara en person eller ett enda parti bestämmer.