NO

210216

Idag har vi öppnat NTA-lådan ”Balansera och väga”. Första uppdraget var att balansera en fjäril på en penna. Lagom svårt och klurigt.

 

210128

Vi har nu börjat att arbeta med vintern och de fåglar som stannar hos oss. Eleverna ska lära sig hur domherre, talgoxe och blåmes ser ut. Denna vecka fick de väja att rita en av dessa vid ett fågelbord.

Vi arbetar nu med vilda djur i Sverige. Denna vecka (49) har vi lärt oss om älgen, skogens konung med sina stora horn. Vi gjorde en bild med hjälp av vår fot och våra händer.

På NTA har vi undersökt ytterligare två nya vätskor schampoo och olja. Eleverna fick röra i muggarna och sedan droppa vätskan på ett papper för att se hur de rörde sig, fort eller långsamt.

Vi har denna vecka arbetat två och två med att para ihop rätt löv med rätt sak. Hassel med nöten, kastanjelövet med kastanjen och björken med näver.

Vecka 42 och vi har börjat att arbeta med flytande västskor. De första vi undersökt var lim och vatten. Skillnader/likheter?

Vi har denna veckan lekt leken ”Gissa hur jag tänker”. Testa hemma och se om om ni kan gissa vilka egenskaper som eleverna har sorterat efter.

Denna vecka var uppdraget att fundera på vilka av föremålen som rullade bra och vilka som gick att stapla. Sedan fick vi prova. Kolla in vilka torn som byggdes.

200910

Idag har vi öppnat NTA-lådan ”Fast och Flytande”. Eleverna ska få undersöka 20 fasta föremål och en del flytande vätskor. Första uppdraget var att sortera föremålen efter färg och sen efter form.