Matematik – nyckelord

Addition:

Subtraktion:

Division:

Multiplikation:

Hälften: Vi delar något i två lika delar. Vi delar med två

Dubbelt: Vi tar samma tal en gång till. Vi multiplicerar med två.

Jämna: Tal som man kan dela i två lika stora delar.

Udda: Tal som man inte kan dela i två lika stora delar.

Summa:

Differensen: