Hej vårdnadshavare för elever i klass 2a!

Det är nu dags för vaccination mot mässling, påssjuka och rödahund för ditt barn. Du kommer att få hem information och en samtyckeblankett där du som vårdnadshavare behöver fylla i om du vill att ditt barn ska vaccineras eller inte. Dessa blanketter kommer att följa med barnet hem idag men finns även här nedanför för utskrift om du hellre önskar. Blanketten behöver tillbaka till skolan under denna vecka och själva vaccinationen kommer att genomföras under förmiddagen måndagen den 14 mars. Du som vårdnadshavare är välkommen att delta vid vaccinationen om ni så önskar. Det finns en ruta på blanketten som du fyller i om du önskar delta så tar jag en kontakt med dig och vi bokar en tid för vaccinationen.
Har du några frågor är du välkommen att höra av dig till mig, Carin Ahl 0582-68 54 09
Med vänlig hälsning
Carin Ahl

Lämna en kommentar