Många sjuka

Hej . Det är många som är hemma och sjuka just nu. Vi vill påminna om att vara hemma 2 dagar utan symptom innan man kommer tillbaka till skolan. Om man har symptom i 7 dagar kan man komma tillbaka om de senast 2 dagarna varit utan feber och gott allmäntillstånd även om lindrig symptom finns kvar. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i skolåldern testas. Känner du dig osäker kontakta 1177.

Lämna en kommentar