Föräldrabrev

Hej! 

Vårterminen börjar närma sig slutet och era barn har snart gått sitt första år i skolan.  Det har varit väldigt roligt att få arbeta med era barn och se dem utvecklas. Vi är även glada över att vi fått arbeta i ängens nya fina lokaler 

 I augusti kommer era barn börja klass ett och då kommer det bli två klasser. Jenny och Louise kommer vara lärare i var sin klass. Vi kommer vara kvar på Ängen men ta över nuvarande ettors klassrum. 

Vi har under våren arbetat i olika gruppkonstellationer för att se till alla elevers bästa och har nu landat i två grupper som vi tycker fungerar bra. Vi kommer arbeta i dessa två grupper mer nu under sista tiden på terminen för att barnen ska skolas in i de blivande klasserna. Vi kan under denna tid görytterligare förändringar om vi ser att det behövs.  

Prästkragarna (Louise)  Blåklockorna (Jenny) 
Jennifer 

Ritaj 

Gewalie 

Evana 

Sened 

Shahinaz 

Viola 

Tilda 

Malva 

Kaitlin 

Malin 

Leia 

Viggo 

Zay 

Omar B 

Gjin 

Theo 

Majd 

Elias 

Eman 

Daniah 

HeddaL 

Sylvia 

Stella 

Ayla 

Mical 

Delsa 

Maryam 

Victory 

Takwa 

Hajer 

Hedda N 

Set 

Melvin 

Maximilian 

David 

Nathan 

Benjamin 

Hugo 

Jeremie 

Omar K 

Vänliga hälsningar 

Carina, Jenny, Louise 

Lämna en kommentar