Enkät till vårdnadshavare

Barnen har fått med sig en lapp hem där Bildningsnämnden och skolan vill ta reda på hur ni anser att det fungerar med bemötande, trygghet, kommunikation och inflytande i våra verksamheter. Fyll i den!

Lämna en kommentar