NTA

Vårterminens NTA tema heter Förändringar. Temat bygger på elevernas egna tankar om och erfarenheter av förändringar hos några vardagsföremål. Genom att experimentera och diskutera kommer de att få svar på många av sina frågor och nya frågor kommer också att uppstå.

Temat innehåller 13 uppdrag och inleds med att eleverna tittar på bilder av förändringar och berättar vad de vet om fasta ämnen och vätskor och hur de kan förändras. Sedan kommer de olika uppdragen där de undersöker egenskaper hos fasta ämnen och en vätska. De undersöker också hur ämnen som blandats kan separeras igen och hur en vätska kan förändras till fast form eller gasform.

 

Ändringar gällande inloggning i Edwise

Ändringar gällande inloggning i Edwise

Den 3 april kommer det inte längre vara möjligt för vårdnadshavare att logga in med användarnamn/lösenord på www.edwise.se. Istället kommer ni logga in via en separat länk med hjälp av mobilt bankID. Länken till den nya inloggningssidan kommer presenteras på Hallsbergs kommuns hemsida (http://www.hallsberg.se/utbildningbarnomsorg/grundskola/skolwebbenedwise.4.5f649a7813bafb85c6e14d.html) i samband med övergången.

App för Edwise
Redan nu kan du ladda hem vårdnadshavarappen ”Tieto Edu” på din telefon eller surfplatta. Du loggar in i appen med mobilt bankID.